• Wspólnota Mieszkaniowa Kartuska 11A
  • Ostatnia inwestycja
  • Wspólnoty Mieszkaniowe
  • Program
  • Program
A A A

Kościerskie TBS Sp. z o.o. informuje o możliwości uzyskania 99% bonifikaty na wykup gruntów przyległych do budynków wspólnot zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/274/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 lutego 2014 r. nr LXII/456/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych, 

Kościerskie TBS Sp. z o.o. apeluje do wszystkich mieszkańców zarządzanych i administrowanych przez nas budynków o właściwą segregację śmieci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W dniu 7 października 2020 r. odbyło się uroczyste oddanie budynku komunalnego przy ul. Heykego 3B w Kościerzynie. W budynku są 24 mieszkania dwupokojowe i 8 mieszkań trzypokojowych. Na parterze znajdują się 4 mieszkania w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych.