• Wspólnoty Mieszkaniowe
  • Program
  • Program
  • Wspólnota Mieszkaniowa Kartuska 11A
A A A

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się roboty związane z rewitalizacją osiedla Kartuska – Tysiąclecia w związku z czym wystąpią utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym przy administrowanych budynkach. Za utrudnienia przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że harmonogram robót jest w trakcie uzgadniania. W Ramach zadania dla Gminy Miejskiej Kościerzyna na obszarze rewitalizacji wykonywane będą drogi, ciągi piesze i infrastruktura zewnętrzna wraz z rekultywacją terenów zielonych.

W całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Taki spis odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Udział w spisie ludności jest obowiązkowy.

Kościerskie TBS Sp. z o.o. informuje o możliwości uzyskania 99% bonifikaty na wykup gruntów przyległych do budynków wspólnot zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/274/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 lutego 2014 r. nr LXII/456/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych,