A A A

 

OFERTA NA ADMINISTROWANIE

NIERUCHOMOŚCIĄ MIESZKANIOWĄ

 

NASZYM CELEM JEST PRAWIDŁOWE UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI KU ZADOWOLENIU WŁAŚCICIELI

   ZAPEWNIAMY:

  • ścisłą współpracę z właścicielami nieruchomości,
  • najwyższą staranność, uczciwość oraz rzetelność wykonywanych usług,
  • wsparcie finansowe prac inwestycyjnych (pozyskiwanie dofinansowania, kredytów),
  • stały dostęp do pełnej informacji o podejmowanych decyzjach,
  • objęcie troską nie tylko budynku, ale również jego terenów zielonych, placów zabaw itp.,
  • stałe doradztwo administracyjno - prawne,
  • stały kontakt z naszymi administratorami,
  • racjonalizację kosztów ponoszonych przez właścicieli,
  • kontrolę nad czystością i konserwacją budynku,
  • organizowanie innych usług na życzenie klienta.

 

Wiele Wspólnot Mieszkaniowych zaufało już nam ipowierzyło swoje budynki. Mamy za sobą ponad 20 lat doświadczeń. Świadczymy usługi dla 83 Wspólnot Mieszkaniowych.
Dlanaszych Wspólnot wypracowaliśmy już ponad milion zł oszczędności. Wskazujemy Wspólnotom rozwiązania pozwalające obniżyć koszty utrzymania ich nieruchomości.
Obsługujemy nieruchomości przede wszystkim mieszkalne na terenie miasta Kościerzyna oraz Powiatu Kościerskiego. Ponadto w naszych zasobach własnych posiadamy 6 budynków.

 

 Usługa administrowania zawiera:

 1. Wykonywanie uchwał właścicieli.

 2. Negocjowanie i przygotowywanie projektów umów
     w imieniu Właścicieli.

 3. Zapewnienie kontroli realizacji umów.

 4. Zapewnienie dostawy mediów.

 5. Obsługa rachunkowo - finansowa:   

 

 • prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów zarządu nieruchomością, należności i zobowiązań, a także rozliczeń z innych tytułów,

 • pobór i windykacja należności stanowiących przychody z nieruchomości,

 • prowadzenie rozliczeń przez rachunek bankowy,

 • dokonywanie rozliczeń i czynności zapłaty za roboty lub usługi świadczone na rzecz nieruchomości,

 • dochodzenie należności w postępowaniu upominawczym oraz sądowym,

 • występowanie w imieniu właścicieli przed sądem o zapłatę.

 

 6. Działania zarządców i służb technicznych:

 

 • bieżąca kontrola i rozwiązywanie problemów technicznych występujących w obrębie nieruchomości wspólnej,

 • konserwacja nieruchomości wspólnej,

 • kontrola nad użytkowaniem nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem,

 • nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na nieruchomości wspólnej oraz terenie przyległym.

 

 7. Dokumentacja:

 

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,

 • przechowywanie oraz zabezpieczenie dokumentów Wspólnoty,

 • sporządzanie projektów uchwał.

 

 8. Prace Budowlane:

 

 • wybór najlepszego wykonawcy robót budowlanych w ramach przeprowadzonych przetargów, zlecanie wykonania remontów oraz sporządzanie umów,

 • zlecenie wykonania robót budowlanych wykonawcom wskazanym przez zarządy Wspólnot Mieszkaniowych,

 • organizacja nadzoru nad wykonywaniem prac.

 

 9. Zapewnienie atrakcyjnego ubezpieczenia nieruchomości.

10. Administrowanie odbywa się pod nadzorem radcy prawnego.

11. Świadczenie usług pogotowia technicznego czynnego całą dobę.

 

CENA ZA ADMINISTROWANIE

Cena za administrowanie zależy od zakresu świadczonych usług, ilości dostarczanych mediów, lokalizacji nieruchomości oraz stanu technicznego nieruchomości i podlega negocjacji.
Czynności wykraczające poza usługi administrowania wykonujemy na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej po uzgodnieniu ceny jej wykonania.

 

USŁUGI DODATKOWE

 

W trosce o wygodę i poczucie bezpieczeństwa użytkowników danej nieruchomości, proponujemy pełen wachlarz usług dostosowanych do potrzeb naszych klientów. Poprzez stałe kontakty z wieloma dostawcami iwykonawcami możemy zaoferować Państwu korzystne cenowo usługi:

 

 • dokonywanie przeglądów okresowych nieruchomości wynikających przepisów Prawa budowlanego,

 •  zabezpieczanie opracowania ekspertyz technicznych, certyfikatów i audytów energetycznych,

 • aktualizacja wartości nieruchomości (wycena rzeczoznawcy majątkowego),

 • możliwość monitorowania nieruchomości,

 • zapewniamy pomoc w uzyskiwaniu środków finansowych na inwestycje, w tym: kredyty termomodernizacyjne, inwestycyjne, dotacje z Funduszu Ochrony Środowiska.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

Sporządzając kalkulację dla Państwa nieruchomości pragniemy uwzględnić wszystkie oczekiwania Wspólnoty. Po uwzględnieniu Państwa sugestii i oględzinach nieruchomości, gotowi jesteśmy przedstawić szczegółową ofertę. W celu uściślenia warunków współpracy zapraszamy na bezpłatne konsultacje do siedziby naszej firmy lub oczekujemy na propozycję spotkania w dogodnym dla Państwa czasie i miejscu. Nie chcesz przepłacać za mieszkanie i remonty to podejmij decyzję o wyborze naszej oferty administrowania. Dopełnimy wszelkich formalności, abyś mógł skorzystać z naszej oferty.   

 

GWARANTUJEMY

 

 • dostępność 24h na dobę, 365 dni w roku,

 • nowoczesne technologie zarządzania,

 • obsługę przez licencjonowanych zarządców nieruchomości i doświadczoną kadrę inżynieryjno - techniczną.

 • indywidualne procedury obsługi dostosowane do potrzeb klientów.

 

Nasz adres:   

83-400 Kościerzyna, ul. Świętojańska 5d
tel. (58) 686 32 13      (58) 686 38 20

sekretariat@ktbs.com.pl
www.ktbs.com.pl

 

W naszej działalności posiadamy również ofertę mieszkań na wynajem. Oferujemy też wykonywanie przeglądów okresowych nieruchomości wynikających zprzepisów Prawa Budowlanego

 

Zapraszamy do współpracy
Wojciech Spiczak Brzeziński
Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki