A A A

Przedmiotem działalności spółki jest:

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
  • Wykonywanie instalacji elektrycznych
  • Wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
  • Zakładanie stolarki budowlanej
  • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
  • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach