A A A

Organy Spółki:

I   Zgromadzenie Wspólników  

Gmina Miejska Kościerzyna reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kościerzyna – Dawida Jereczka, jest 100% właścicielem Spółki i zgodnie z prawem pełni bezpośredni nadzór i kontrolę. 

 

II  Rada Nadzorcza  

Rada Nadzorcza jest w Spółce organem nadzorczym i kontrolnym. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach w zakresie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych.

     1. Anna Kroll-Świderska - Przewodnicząca

     2. Halina Pietruszewska - sekretarz

     3. Tadeusz Stalke         - członek

 

 III Zarząd Spółki

Zarząd Spółki jest jednoosobowy powołany uchwałą Rady Nadzorczej- Wojciech Spiczak Brzeziński - Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki.