A A A

 

OGŁOSZENIE

 

Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kościerzynie ogłasza,  że przyjmowane są wnioski na najem lokali mieszkalnych:

1.      przy ul. Witolda Małcużyńskiego 10/C/7 w Kościerzynie o powierzchni 33,10  m2.

Wyżej wymieniony lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i przynależnej piwnicy o pow. 8,10 m2 i jest gotowy do zasiedlenia. 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzednim osoby ubiegającej się o najem oraz osób zgłoszonych przez nią do wspólnego zamieszkania.

Termin składania wniosków upływa w dniu 02.11.2021 r.

Przed zawarciem umowy wymagana jest wpłata:

   - partycypacji  33 739,08 zł

   - kaucji            3 833,04 zł

2.      przy ul. Witolda Małcużyńskiego 4/A/10 w Kościerzynie o powierzchni 32,43  m2.

Wyżej wymieniony lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i przynależnej piwnicy o pow. 6,00 m2 i jest gotowy do zasiedlenia. 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzednim osoby ubiegającej się o najem oraz osób zgłoszonych przez nią do wspólnego zamieszkania.

Termin składania wniosków upływa w dniu 02.11.2021 r.

Przed zawarciem umowy wymagana jest wpłata:

   - partycypacji  31 887,60 zł

   - kaucji            3 755,39 zł

Formularze do pobrania: