A A A

 

OGŁOSZENIE

 

Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kościerzynie ogłasza,  że przyjmowane są wnioski na najem lokalu mieszkalnego:

1.      przy ul. Witolda Małcużyńskiego 10/A/12 w Kościerzynie o powierzchni 46,10  m2.

Wyżej wymieniony lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i przynależnej piwnicy o pow. 6,20 m2 i jest gotowy do zasiedlenia. 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzednim osoby ubiegającej się o najem oraz osób zgłoszonych przez nią do wspólnego zamieszkania.

Termin składania wniosków upływa w dniu 22.02.2022 r.

Przed zawarciem umowy wymagana jest wpłata:

   - partycypacji  46 929,01 zł

   - kaucji            5 338,44 zł

 

Formularze do pobrania: