A A A

 

OGŁOSZENIE

 

Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kościerzynie ogłasza,  że przyjmowane są wnioski na najem lokali mieszkalnych:

 

  1.  przy ul. Witolda Małcużyńskiego 4/B/5 w Kościerzynie o powierzchni 45,59 m2.

Wyżej wymieniony lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i przynależnej piwnicy o pow. 8,40 m2 i jest gotowy do zasiedlenia.

Termin składania wniosków upływa w dniu 08.06.2021 r.

Przed zawarciem umowy wymagana jest wpłata:

   - partycypacji  46 355,23 zł

   - kaucji            5 279,32 zł

  1.   przy ul. Witolda Małcużyńskiego 4/B/9 w Kościerzynie o powierzchni 44,07 m2.

Wyżej wymieniony lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i przynależnej piwnicy o pow. 5,50 m2 i jest gotowy do zasiedlenia.

Termin składania wniosków upływa w dniu 11.06.2021 r.

Przed zawarciem umowy wymagana jest wpłata:

   - partycypacji   41 835,77 zł

   - kaucji             5 103,31 zł

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzednim osoby ubiegającej się o najem oraz osób zgłoszonych przez nią do wspólnego zamieszkania.

Formularze do pobrania: