A A A

Zgodnie z art. 30 pkt. 1 Ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 527 z późn. zm.), TBS może wynająć lokal mieszkalny osobie fizycznej, która partycypuje w kosztach budowy lokalu, którego będzie Najemcą, przy spełnieniu następujących kryteriów:

1. osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

 

2. dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza 1,5 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu (wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim o więcej niż: 5% w jednoosobowym gospodarstwie domowym; 55% w dwuosobowym gospodarstwie domowym; o dalsze 35% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

 Wysokość maksymalnego, miesięcznego wynagrodzenia przypadającego na gospodarstwo domowe dla osób fizycznych wynajmujących mieszkanie w TBS:.

LICZBA OSÓB W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

1 OSOBA

2 OSOBY

3 OSOBY

4 OSOBY

5 OSÓB

DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO NIE PRZEKRACZA 1,5 PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA WIĘCEJ NIŻ O:

5%

55%

90%

125%

160%

MAKSYMALNY DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO PLN/OSOBĘ.

9 918,58

14 641,72

17 947,91

21 254,11

 24 560,30

3. Przyszły Najemcą tego mieszkania bądź pracodawca lub osoba prawna posiadająca interes prawny w pozyskaniu mieszkania na wynajem poniesie koszty partycypacji oraz wpłaci kaucję zabezpieczającą.

Wysokość partycypacji: 20% -30% kosztów budowy mieszkania
Kaucja zabezpieczająca**: wysokość 12 - krotności miesięcznego czynszu.

 

* Artykuł 28 pkt 2 Ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa wyznacza maksymalną stawkę czynszu na 4% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku). Czynsz ten musi być jednocześnie czynszem ekonomicznym, tzn. pokrywać koszty Spółki w zakresie administrowania i eksploatacji budynku, spłaty kredytu w BGK oraz tworzenie funduszu remontowego.

** Na kaucję zabezpieczającą można wykorzystać premię gwarancyjną z książeczki mieszkaniowej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 1996r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii - Dz. U. Nr 57 z 1996r. poz. 259 z późn. zm.).

Pozostałe 70% - 80% kosztów przedsięwzięcia finansowane jest z kredytu udzielanego naszemu Towarzystwu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach środków kredytowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Umowę najmu lokalu mieszkalnego Kościerskie TBS Sp. z o.o. zawrze z najemcą po wybudowaniu tego lokalu i oddaniu do użytkowania.

Oferta naszej spółki może stanowić dobre rozwiązaniu problemu mieszkaniowego dla osób poszukujących własnego mieszkania, szczególnie tych osób, które:

 

  • nie stać na nabycie mieszkania na własność lub nie posiadają zdolności kredytowej do zaciągnięcia kredytu hipotecznego, dla których rozwiązaniem optymalnym jest wspófinansowanie kosztów budowy lokalu mieszkalnego, gdyż nie zgromadziły wystarczających środków finansowych, aby kupić mieszkanie na wolnym rynku;
  • wiążą swe miejsce zamieszkania z pracą zawodową, a zatem gotowością do zmiany miejsca pobytu;
  • nie są zainteresowane wynajmem mieszkania na wolnym rynku.

   

Zainteresowanych ofertą zapraszamy do siedziby Kościerskiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Świętojańskiej 5d, gdzie można zasięgnąć szczegółowych informacji w godzinach urzędowania Spółki.