A A A

 KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla osób, których dane przetwarzane są
przez Kościerskie TBS Sp. z o.o.

 

 

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Kościerskie TBS Sp. z o.o. dysponuje, że:

 1. Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

z siedzibą przy ul.     Świętojańska 5 d, 83-400 Kościerzyna  jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszło wskutek wykonywania swoich statutowych obowiązków, zawieranych z Państwem umów,  utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.

 1. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez Kościerskie TBS Sp. z o.o., jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz przepisami prawa cywilnego i gospodarczego.
 2. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa z Kościerskim TBS Sp. z o.o. W wymagających tego przypadkach Kościerskie TBS Spółka z o.o. ubiegało będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.

Administrator Danych deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Kościerskie TBS Spółka z o.o., w tym profilowaniu.

 1. Osobom, których dane Towarzystwo przetwarza przysługują prawa:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Kościerskie TBS Spółka z o.o. przechowywało będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa, o których mowa w pkt. 2, niemniej nie dłużej niż 6 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Kościerskiego TBS Sp. z o.o.
 2. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Kościerskim TBS Spółka z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, podmioty dokonujące odczytów i rozliczenia mediów, firmy dokonujące przeglądów instalacji oraz firmy dokonujące napraw usterek / usuwania skutków awarii.
 3. Kościerskie TBS Spółka z o.o., jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 4. Kościerskie TBS Spółka z o.o. z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
 • telefonicznie: (58) 686-32-13, kom. 606-750-576
 • drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście w siedzibie Kościerskiego TBS Sp. z o.o,. ul. Świętojańska  5 d, 83-400 Kościerzyna.