• Ostatnia inwestycja
  • Wspólnoty Mieszkaniowe
  • Program
  • Program
  • Wspólnota Mieszkaniowa Kartuska 11A
A A A

  

Kościerskie TBS Sp. z o.o. działając w imieniu zarządów wspólnot mieszkaniowych informuje, że w związku z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 31 marca 2020 poz. 568) o treści:

Art. 90 Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu 

nie jest przewidywane przeprowadzenie rocznych zebrań wspólnot mieszkaniowych w ustawowym terminie tj. w pierwszym kwartale 2021 r.

 

 

Jednocześnie informujemy, że w pozostałych sprawach, które nie są objęte wymogiem ich przyjęcia podczas rocznego zebrania, wspólnoty mieszkaniowe mogą podejmować uchwały w trybie indywidualnym. W sprawach związanych z podejmowaniem przez wspólnoty uchwał w trybie indywidualnym jesteśmy w stałym kontakcie z zarządami wspólnot.

W celu omówienia spraw związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnot mieszkaniowych jesteśmy gotowi spotykać się z zarządami wspólnot w siedzibie Spółki.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 58 686 32 13