• Wspólnota Mieszkaniowa Kartuska 11A
  • Ostatnia inwestycja
  • Wspólnoty Mieszkaniowe
  • Program
  • Program
A A A

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się roboty związane z rewitalizacją osiedla Kartuska – Tysiąclecia w związku z czym wystąpią utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym przy administrowanych budynkach. Za utrudnienia przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że harmonogram robót jest w trakcie uzgadniania. W Ramach zadania dla Gminy Miejskiej Kościerzyna na obszarze rewitalizacji wykonywane będą drogi, ciągi piesze i infrastruktura zewnętrzna wraz z rekultywacją terenów zielonych.

 

Kościerskie TBS Sp. z o.o. informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przez Gminę Miejską Kościerzyna w dniu 10.09.2020 r. przetargu nr ZP 11/2020 "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji z dostosowaniem do potrzeb wszystkich użytkowników - drogi, ciągi piesze i infrastruktura towarzysząca; Część I - os. 1000-lecia (obszar po zachodniej stronie)" Gmina Miejska Kościerzyna zawarła umowę z PUDM Sp. z o.o., ul. Drogowców 6, 83-400 Kościerzyna na kwotę 10.077.971,64 zł na wykonanie prac objętych przetargiem. Pierwszym etapem jest opracowanie dokumentacji technicznej, jej uzgodnienia i uzyskanie pozwolenia na budowę - termin realizacji 26.02.2021 r. Planowany termin zakończenia robót: 29.10.2021 r.

 

 

Z informacjami dotyczącymi planowanych robót można zapoznać się na stronie koscierzyna.gda.pl w zakładce zamówienia publiczne, gdzie w dokumentach dotyczących przetargu ZP 11/2020 zamieszczono Programy Funkcjonalno - Użytkowe część I, II, III w którym znajdują się plany sytuacyjne obszarów objętych zamówieniem.