A A A

 Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kościerzynie powstało jako jednoosobowa spółka Miasta Kościerzyna ze 100% udziałem Spółki,  w wyniku likwidacji dawnego zakładu  budżetowego. Uchwałą Rady Miasta Nr XXV/207/2000 z 13.08.2000 r. z dniem 01.01.2001r. W dniu 3 lutego1999 r. Kościerskie TBS Spółka z o.o. została wpisana do Rejestru Handlowego w Sądzie Rejonowym w Gdańsku w dziale B.

100 0053
Głównym zadaniem Kościerskiego TBS Sp. z o.o. w Kościerzynie  jest budowanie budynków mieszkaniowych wielorodzinnych na wynajem. Niewątpliwym osiągnięciem w tym zakresie jest wybudowanie przez Kościerskie TBS Sp. z o.o. kilku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, czego efektem jest powstanie między innymi osiedla mieszkaniowego w rejonach ul. Małcużyńskiego oraz ul. Piechowskiego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. W tym rejonie wybudowaliśmy 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 232 mieszkaniami. W latach 2010 - 2013 zrealizowaliśmy w formie deweloperskiej budynek wielorodzinny przy ul. Piechowskiego 20 z 32 mieszkaniami oraz przy ul. Małej Kolejowej 6 z 27  mieszkaniami. Ostatnia inwestycja z października 2020 r. to budynek wielorodzinny przy ul. Heykego 3b z 32 mieszkaniami, w którym 4 mieszkania ulokowane na parterze są w pełni wolne od barier architektonicznych i przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Oddawane do użytku przez Kościerski TBS Sp. z o.o. mieszkania w budownictwie wielorodzinnym charakteryzują się wysokim standardem wyposażenia i wykończenia. Wszystkie mieszkania przygotowane są w opcji „pod klucz”, tzn. w oddanych lokalach  są pomalowane ściany, położone podłogi, zamontowane drzwi, wykończona i wyposażona łazienka. Natomiast w części kuchennej zamontowana jest kuchenka elektryczna oraz zlewozmywak. Mieszkania są gotowe do zasiedlenia (zamieszkania) przez lokatorów zaraz po zawarciu umowy i po przekazaniu do użytku.

Przez lata prowadzonych inwestycji, zarówno w systemie na wynajem jak i w systemie deweloperskim Spółka nabyła duże doświadczenie w zakresie kompleksowej realizacji i obsługi inwestycji budowlanych, zwłaszcza w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

 

Realizacja budownictwa w formule TBS jest procesem długotrwałym i skomplikowanym. Zasady zostały ustalone ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Inwestycje realizowane są ze środków Funduszu Dopłat obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu: finansowego wsparcia budownictwa komunalnego i socjalnego. Głównym partnerem w realizacji tego budownictwa jest Gmina Miejska Kościerzyna. Ta realizacja jest przede wszystkimi szansą dla ludzi młodych, nie posiadających pełnej zdolności kredytowej na zakup własnego mieszkania.

 

Ważną funkcją jaką pełni Kościerski TBS Sp. z o.o. od początku swojej działalności jest rola zarządcy, administratora nieruchomości. Wiele Wspólnot Mieszkaniowych zaufało nam i powierzyło swoje budynki. Od stycznia 2001 r. Kościerskie TBS Sp. z o.o. prowadzi zarząd budynkami, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Gminy Miejskiej Kościerzyna. Spółka także pełni funkcję zarządcy, administratora wspólnot mieszkaniowych, której działalność obejmuje ponad dwa tysiące lokali.

Do chwili obecnej Spółka wybudowała 389 mieszkania wielorodzinne na wynajem  i administruje łącznie 128 budynkami.

Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabyło ponad dwudziestoletnie doświadczenie oraz wiedzę w zakresie procesów inwestycyjnych i zarządzania nieruchomościami dzięki doświadczonej i wykfalifikowanej kadrze co  pozwala na swobodne prowadzenie inwestycji własnych i nadzorowanie innych jak i właściwe zarządzanie nieruchomościami.

        Nasze dane:
        Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
        ul. Świętojańska 5d, 83-400 Kościerzyna
        NIP 591-14-79-814
        Regon 191736968
        Kapitał zakładowy: 26.060.500,00 zł
        Ilość udziałów: 260.605

        Wpisana w rejestrze:

         Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku,
         VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
         Rejestru Sądowego
         KRS: 0000004041