• Wspólnota Mieszkaniowa Kartuska 11A
  • Ostatnia inwestycja
  • Wspólnoty Mieszkaniowe
  • Program
  • Program
A A A

 

W dniu 21 czerwca 2021 r. na terenie miasta Kościerzyna Związek Gmin Wierzyca przeprowadził kontrole segregowania odpadów, wytwarzanych przez mieszkańców nieruchomości wielolokalowych. W kontroli brali udział między innymi przedstawiciele wykonawcy usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych - firmy SUEZ północ Sp. z o.o. Podczas kontroli pojemniki na odpady były przenoszone na platformę samochodową. Zawartość pojemników była wysypywana, worki z odpadami były rozrywane. Następnie skrupulatnie badano skład odpadów. Wykonywano dokumentację fotograficzną. Stwierdzono nieprawidłową segregację odpadów. W pojemnikach na odpady resztkowe występowały odpady BIO, tworzywa sztuczne i szkło, a w pojemnikach na odpady  "tworzywa sztuczne i metale" występowało szkło, papier i odpady BIO. Na pojemnikach została przyklejona naklejka informująca o nieprawidłowej segregacji. Do czasu kolejnego odbioru zawartość pojemników musi zostać poprawnie posegregowana. 

W trosce o dobro naszych mieszkańców przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XIII/49/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki tej opłaty, w przypadku, gdy mieszkańcy danej nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny naliczona zostaje kara w wysokości 4 krotności dotychczas wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla całego budynku - występuje odpowiedzialność zbiorowa.

Przykładowe kary dla budynków wyniosłyby odpowiednio:

  - Małcużyńskiego 2   -   12 400 zł,    - Piechowskiego 18   -   11 160 zł,
  - Małcużyńskiego 4   -   10 640 zł,    - Piechowskiego 22   -     9 860 zł,
  - Małcużyńskiego 6   -   10 928 zł,    - Heykego 3B            -   12 000 zł.
  - Małcużyńskiego 10 -   11 100 zł,