• Badania ankietowe GUS - VI kwartał 2021
  • Wspólnota Mieszkaniowa Kartuska 11A
  • Ostatnia inwestycja
  • Wspólnoty Mieszkaniowe
  • Program
  • Program
A A A

 

Informujemy, że na zabudowach śmietnikowych Kościerskiego TBS (zasób własny) zamontowane zostały tablice informacyjne o sposobie segregacji odpadów komunalnych. Ma to na celu pomóc w selektywnym zbieraniu wybranych frakcji odpadów. Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonym PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH przy ul. Przemysłowej 9A w Kościerzynie. Godziny otwarcia: we wtorki, środy i czwartki w godz. od 13:00 do 17:00 oraz w piątki i soboty od godz. 8:00 do 12:00. 

 

 

Ponadto przypominamy, że każdy z mieszkańców ma obowiązek dostarczenia ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (tj. np. zużyte meble, plastikowe krzesła i stoliki, duże zabawki, wózki dziecięce, dywany i wykładziny, duże lustra, materace, kołdry i poduszki, opony samochodów osobowych, stare rowery,  itp.) do PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH przy ul. Przemysłowej 9A w Kościerzynie. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, można przekazywać do ww. punktu - do ustalonego limitu w ilości 1000 l/rok, nie więcej niż 500 kg z gospodarstwa domowego.

W trosce o dobro naszych mieszkańców przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XIII/49/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki tej opłaty, w przypadku, gdy mieszkańcy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny naliczona zostaje kara w wysokości 4 krotności dotychczas wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kary te dla budynków wyniosłyby odpowiednio:

   - Małcużyńskiego 2   -   12 400 zł,

   - Małcużyńskiego 4   -   10 640 zł,

   - Małcużyńskiego 6   -   10 928 zł,

   - Małcużyńskiego 10 -   11 100 zł,

   - Piechowskiego 18   -   11 160 zł,

   - Piechowskiego 22   -     9 860 zł,

   - Heykego 3B            -   12 000 zł.

Prosimy o zapoznanie się z informacją zawartą na tablicach.