• Wspólnota Mieszkaniowa Kartuska 11A
  • Ostatnia inwestycja
  • Wspólnoty Mieszkaniowe
  • Program
  • Program
A A A

 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się roboty związane z rewitalizacją osiedla Kartuska – Tysiąclecia w związku z czym wystąpią utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym przy administrowanych budynkach. Za utrudnienia przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że harmonogram robót jest w trakcie uzgadniania. W Ramach zadania dla Gminy Miejskiej Kościerzyna na obszarze rewitalizacji wykonywane będą drogi, ciągi piesze i infrastruktura zewnętrzna wraz z rekultywacją terenów zielonych.

W całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Taki spis odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Udział w spisie ludności jest obowiązkowy.