• Wspólnota Mieszkaniowa Kartuska 11A
  • Ostatnia inwestycja
  • Wspólnoty Mieszkaniowe
  • Program
  • Program
A A A

 

   Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne z dnia 20 maja 2021 r., która weszła w życie 2 lipca (Dz. U. 2021 poz. 1093) niesie ze sobą istotne zmiany dla odbiorców energii. Do 31 grudnia 2028 r.  80% z około 13 mln odbiorców ma mieć wymienione liczniki energii na modele inteligentne, pozwalające na zdalne monitorowanie zużycia prądu. Wymiana liczników wynika z przepisów Unii Europejskiej. Oznacza to koniec spisywania wskazań liczników, ale także dodatkowe wydatki. Według wyliczeń Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wymiana jednego urządzenia to koszt 360 zł. Gospodarstwa domowe uzyskają większą kontrolę nad zużyciem prądu, dostęp online do informacji o zużyciu energii i co za tym idzie - możliwość lepszego dostosowania taryfy do swoich potrzeb. Dzięki inteligentnym pomiarom odbiorcy będą mogli analizować zużycie energii w przedziałach czasowych i tym samym swoje nawyki konsumenckie. Dostęp do takich danych - dzięki specjalnemu portalowi i aplikacji mają klienci Energii, którzy już korzystają z inteligentnych urządzeń. Spółka zainstalowała ich do tej pory ponad milion. Nowelizacja prawa energetycznego niesie też ze sobą możliwość szybszej zmiany sprzedawcy energii. 

   Informujemy również, że nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej (Dz. U. z 7 maja 2021 r. poz. 868), która weszła w życie 22 maja 2021 r. nakłada na właścicieli budynków wielolokalowych obowiązek zamontowania do 1 stycznia 2027 r. ciepłomierzy i wodomierzy zdalnego odczytu.