A A A

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot z art. 11 ust. 8 na: „Realizacja usługi w zakresie remontów bieżących i interwencyjnych w budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. w branży instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej"

Załączniki nr 1, 2, 3, 4 , 6 i 8 do SIWZ - formularze w formacie .rtf

Załącznik nr 7 do SIWZ w formacie .ath