A A A

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot z art. 11 ust. 8 na: „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wybickiego 12 wraz z włączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej".

 

Formularz ofertowy - w formacie .rtf