A A A

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot z art. 11 ust. 8 na: wykonywanie robót zduńskich w budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS Sp. z o.o.

 

Formularz ofertowy - w formacie .rtf