A A A

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie usługi w zakresie: "Utrzymania porządku i czystości w budynkach i na przyległych terenach zewnętrznych administrowanych przez Kościerskie TBS Sp. z o.o. 

Tryb zamówienia: zgodnie z art. 70¹ i następne Kodeksu Cywilnego.