A A A

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot z art. 11 ust. 8 na: „Dostawa i montaż węzła c.o. wraz robotami sanitarnymi i budowlanymi dla budynku przy ul. Świętojańska 5d w Kościerzynie .

 

Formularz ofertowy - w formacie .rtf