A A A

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot z art. 11 ust. 8 na: „Wymiana pionu instalacji elektrycznej oraz oświetlenia administracyjnego na klatce schodowej budynku przy ul. Traugutta 7 w Kościerzynie".

 

Formularz ofertowy - w formacie .rtf