A A A

KOŚCIERSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.  

poszukuje osoby do świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia na sprzątanie klatek schodowych oraz utrzymania zimowego (odśnieżania chodników) przy administrowanych budynkach.   

Bliższych informacji można uzyskać osobiście w siedzibie Spółki w godzinach urzędowania lub telefonicznie pod numerem

58 686-32-13, 686-38-20

lub 692-698-637.

Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail Spółki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – tzw. „RODO” informujemy, iż:.

  • Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Zleceniodawca - Kościerskie TBS Sp. z o.o. ul. Świętojańska 5d, 83- 400 Kościerzyna, tel.: 58 686-32-13
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 58 686-32-13
  • Dane osobowe Zleceniobiorcy przetwarzane będą przez Zleceniodawcę w celu wykonania umowy zlecenia i rozliczenia świadczonej usługi, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy zlecenia.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Zleceniobiorcy przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy zlecenia;

b) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z przepisów podatkowych, a dotyczących wystawienia faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej;

c) w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  • Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy zlecenia oraz realizacji ewentualnych roszczeń Zleceniobiorcy związanych z umową, a następnie przechowywane przez okres 10 lat.
  • Zleceniobiorcy przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec     przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Zleceniobiorcy przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
  • Podanie przez Zleceniobiorcę danych osobowych jest niezbędne do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy zlecenia.