• Wspólnoty Mieszkaniowe
  • Program
  • Program
  • Wspólnota Mieszkaniowa Kartuska 11A
A A A

 

 

   W trosce o dobro naszych mieszkańców przypominamy, że zgodnie z uchwałą Nr XIII/49/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 20.07.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki tej opłaty, w przypadku, gdy mieszkańcy danej nieruchomości nie spełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny naliczona zostaje za dany miesiąc kara w wysokości 4 krotności dotychczas wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla całego budynku - występuje odpowiedzialność zbiorowa.

Dla budynku 32-rodzinnego kara za brak segregacji, to kwota około 13 tys. zł. Karę powyższą zobowiązani będą zapłacić proporcjonalnie mieszkańcy wszystkich lokali w takim budynku. Niestety obserwujemy, że zasady segregowania poszczególnych typów śmieci nie są przestrzegane. W związku z tym apelujemy do wszystkich mieszkańców o dostosowanie się do reguł segregowania odpadów, umieszczania ich w odpowiednich kontenerach dla poszczególnych frakcji odpadów.