• Wspólnoty Mieszkaniowe
  • Program
  • Program
  • Wspólnota Mieszkaniowa Kartuska 11A
A A A

 

   Recykling makulatury jest bardzo ważny z punktu widzenia dbałości o zasoby naturalne. Obecnie na świecie rocznie zużywa się 318 mln ton papieru. Taka ilość byłaby trudna do pozyskania z wycinki drzew - konieczna jest selektywna zbiórka makulatury. Z jednej tony makulatury można uzyskać do 900 kg papieru.

Selekcja wstępna odpadów

Segregacja śmieci u źródła, zwana także zbiórką selektywną, polega na sortowaniu odpadów w miejscu ich wytwarzania - w gospodarstwach domowych. Jest ona bardziej efektywna od selekcji w sortowniach śmieci, gdyż wpływa korzystnie na jakość surowców wtórnych. W przypadku śmieci papierowych ważne jest, aby poza wyrzuceniem ich do odpowiedniego pojemnika, przestrzegać kilku zasad. Bardzo ważne jest, aby makulatura nie była mokra ani zanieczyszczona. 
Do pojemnika na papier nie można zatem wrzucać: 
zatłuszczonych opakowań papierowych, tapet (klej), opakowań wielomateriałowych (kartonów po napojach i mleku), oraz artykułów higienicznych. Trzeba natomiast wrzucać gazety, książki w miękkich okładkach (twarde należy usunąć), tekturę, papier pakowy.

Dalsza obróbka makulatury 

Makulatura dostarczana jest do firm w postaci bel i następnie rozwłókniana oraz pozbawiana niektórych zanieczyszczeń. Następnie należy z niej usunąć tzw. zanieczyszczenia ciężkie tj. spinacze, piasek. Dopiero teraz może być poddawana frakcjonowaniu czyli wydzieleniu czystego włókna. Masa podlega kolejnym procesom czyszczenia oraz podziałowi na włókna krótkie i długie. Ten skomplikowany proces technologiczny, dzięki któremu z makulatury uzyskujemy 82% włókna jest, mimo wszystko tańszy od wyprodukowania papieru z surowca naturalnego - drzewa. Sporą część makulatury odzyskują sami producenci - mają taki ustawowy obowiązek. Jednak wciąż w Polsce odzyskuje się jej zbyt mało.