• Ostatnia inwestycja
  • Wspólnoty Mieszkaniowe
  • Program
  • Program
  • Wspólnota Mieszkaniowa Kartuska 11A
A A A

Pod koniec października 2020 r. została uruchomiona nowa instalacja c.o. w budynkach przy ul. Wybickiego 12 i 14, w wyniku czego zlikwidowane zostały 34 piece opalane węglem. Instalacja c.o. w budynku przy ul. Wybickiego 14 została  sfinansowana ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Kościerzyna, a w budynku przy ul. Wybickiego 12 ze środków czynszowych.