• Ostatnia inwestycja
  • Wspólnoty Mieszkaniowe
  • Program "KAWKA"
  • Program "KAWKA"
A A A

Kościerskie TBS Sp. z o.o. apeluje do wszystkich mieszkańców zarządzanych i administrowanych przez nas budynków o właściwą segregację śmieci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Kościerskie TBS Sp. z o.o. informuje o możliwości uzyskania 99% bonifikaty na wykup gruntów przyległych do budynków wspólnot zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/274/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 lutego 2014 r. nr LXII/456/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych,